logo.gif

                                             

ˇ        Podnikatežské a daňové poradenstvo

ˇ        Účtovníctvo

ˇ        Implementácia MIS

ˇ        Optimalizácia vnútropodnikových procesov

 

Kontakty:

Adresa: A.Gwerkovej 26, 851 04 Bratislava

Kontakty: Ing. Marian Vanek – Mobil: 0911 328 522

under-construction.gifMail: marian.vanek@kristosconsulting.sk                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                           This side is under construction

     Silvia Vaneková – Mobil: 0911 136 660                                                                                                                          

                                                                 Mail: silvia.vanekova@kristosconsulting.sk